CURRICULUM VITAE

Geboren: 27 Sept. 1933 - Amsterdam.
Opleiding: lerarenopleiding beeldende vakken - textiel.
Examen 1979. Rotterdam 

Disciplines:

twee dimensionaal: Tekenen, schilderen, fotografie.
drie dimensionaal: projecten en installaties - zowel autonoom als locatie-gebonden.

Werkkring:
12 jr. docente Lerarenopleiding Amsterdam,
12 jr. docente Kon. Acad. Beeld. Kunsten - Den Haag,
Gastdocentschappen Academie Tilburg, Kampen, Maastricht.
Rijksgecommiteerde Kampen. Maastricht.

Regelmatige exposities. Werk in bezit van Rijk, Musea binnen- en buitenland, artotheken, particulieren.

WERKWIJZE

In mijn werk maak ik gebruik van verschillende beeldende disciplines.
Werkwijzes en materialen worden toegepast al naar gelang een idee om een specifieke vormgeving vraagt. Het kan dan gaan om fotografie, tekenen, schilderen, objecten.

Ik maak zowel toegepast als autonoom (vrij) werk en hou ook van die afwisseling. Installaties voor een specifieke ruimte zijn b.v. een uitgesproken toegepaste manier van werken, daarnaast kunnen er autonome installaties zijn, waarbinnen weer verschillende disciplines gebruikt worden.
Bij fotografie maak ik gebruik van digitale beeldmanipulaties en bij het schilderen van hete was.

Vergankelijkheid hoort bij leven en is een thema dat regelmatig in het werk terugkomt.